GLORIAM DEO • Honor and Praise to the Maker of All Things

GLORIAMDEO.COM • Honor and Praise to the Maker of All Things (701) 588-4541     |    GLORIAMDEO.COM • Honor and Praise to the Maker of All Things  Contact Us    |    GLORIAMDEO.COM • Honor and Praise to the Maker of All Things    |

A Soldier’s Song

February 26, 2007 – The National Anthems of Ireland vs England at Croke Park.

December 3, 2013 – Emotional National Anthems of Ireland vs New Zealand

January 12, 2018 – How to sing “Amhrán na bhFiann” – “A Soldier’s Song” – the National Anthem of Ireland – in Gaelic.

Irish for Beginners: Irish for Beginners – Free Email Course by Bitesize Irish
Sign-up for a FREE trial to Learn Irish: http://bit.ly/IrishFreeTrial
Bitesize Irish Gaelic blog & podcast: http://bit.ly/BitesizeBlog

Amhrán na bhFiann / Oh-rawn nah Vee-on / A Soldier’s Song (A Warriors’ Song)

Sinne Fianna Fáil, / Shin-eh Fee-ah-na Faw-il / Soldiers are we,

atá faoi gheall ag Éirinn, / ah-taw fwee ghyal egg Ey-rin / whose lives are pledged to Ireland,

Buíon dár slua / Bween dawr slew / Some have come

thar toinn do ráinig chugainn, / har teen duh raw-nig hoo-in / from a land beyond the wave,

Faoi mhóid bheith saor, / Fwee voh-ij veh sayr / Sworn to be free,

Seantír ár sinsear feasta, / Shan-teer awr sheen-shur fast-a / no more our ancient sireland,

Ní fhágfar faoin tíorán ná faoin tráill. / Naw awg-fur fween teer-awn naw fween traw-il / Shall shelter the despot or the slave.

Anocht a théim sa bhearna baoil, / Ah-nukht a haym sah var-na bwayl / Tonight we man the “bearna baoil” (gap of danger),

Le gean ar Ghaeil, chun báis nó saoil, / leh gyan air Ghway-il khun baw-ish noh sayl / In Erin’s cause, come woe or weal,

Le gunnascréach faoi lámhach na bpiléar, / Leh gun-na shkraykh fwee law-vukh nah bil-ayr / ’Mid cannon’s roar and rifles’ peal,

Seo libh canaig’ amhrán na bhfiann. / Shuh liv con-eeg ow-rawn nah vee-un / We’ll chant a soldier’s song.

July 20, 2018 – “Amhrán na bhFiann” – “A Soldier’s Song” – the Irish National Anthem – Follow this play along tin whistle tutorial and use the tabs and notes to play yourself! Happy Whistling.

October 20, 2018 – National Anthem of Ireland – “Amhrán na bhFiann” – “A Soldier’s Song” – with lyrics (Irish version).

April 26, 2020 – National Anthem of Ireland – “Amhrán na bhFiann” – “A Soldier’s Song” – with lyrics (English version).

June 3, 2020 – Ciara Ní É ag míniú Amhrán na bhFiann. Have you ever wondered what the words of the National Anthem of Ireland actually are? Did you ever wonder where the words from “Amhrán na bhFiann” come from or what they mean? Tá na freagraí go léir ag MiseCiara – Ciara Ní É san fhíseán dátheangach seo. Ar smaoinigh tú riamh faoi mhíniú, focail agus stair Amhrán na bhFiann? Pléann Ciara Ní É an t-amhrán cailiúil san fhíseán seo mar chuid den fheachtas le Foras na Gaeilge.

November 23, 2020 – Learn the Irish National Anthem – “Amhrán na bhFiann” – “A Soldier’s Song” – with me.